Włącz ułatwienia dostępu

Informacje dla uczestników


Termin IV Konferencji Spotkania mikrobiologów, analityków i farmaceutów klinicznych z pediatrami

25 kwietnia 2023 r.
 

Forma realizacji konferencji

Stacjonanie
 

Miejsce organizacji konferencji

Aula im. prof. Macieja Leona Jakubowskiego,
Uniwersytecki Szpital Dziecięcy,
ul. Wielicka 265, Kraków
 

Organizatorzy

Uniwersytecki Szpital Dziecięcy,
ul. Wielicka 265, Kraków
https://szpitalzdrowia.pl/

Konferencja organizowana we współpracy z współpracy z Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Collegium Medicum - Ośrodkiem ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.

Biuro Organizacyjne

Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
ul. Rakowicla 1/14
31-511 Kraków
tel. +48 12 422 76 00,
www.symposium.pl
 

Opłata rejestracyjna

Koszt udziału w konferencji: 100 zł netto + 23% VAT tj. 123 zł brutto
 
Opłata rejestracyjna obejmuje: udział w obradach, certyfikat uczestnictwa w formie elektronicznej

Opłaty można przesłać za pomocą:
- przelewu bankowego na konto Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o.
ALIOR Bank S.A. O/Kraków 77 2490 0005 0000 4530 9032 2768
- płatności on-line w systemie dotpay.pl (po zarejestrowaniu, otrzymają Państwo potwierdzenie rejestracji wraz z linkiem bezpośrednio do platformy płatności on-line dotpay.pl)
 

Zgłoszenie uczestnictwa

 
Zgłoszenia przyjmowane są wyłącznie w formie elektronicznej poprzez uzupełnienie dostępnego na stronie formularza zgłoszeniowego. Wypełniony formularz on-line zostanie przesłany automatycznie do Biura Organizacyjnego Symposium Cracoviense Sp. z o.o. Potwierdzenie uczestnictwa w konferencji zostanie przesłane natychmiast po zarejestrowaniu na stronie interentowej wydarzenia. Dokonanie rejestracji jest zobowiązaniem finansowym, które działa zgodnie z warunkami anulacji.
 

Informacja dla osób sponsorowanych przez firmy

Zgłoszenia osób sponsorowanych przez firmy powinni dokonać przedstawiciele firm, podając imię i nazwisko osoby sponsorowanej, adres email, nr telefonu oraz dane firmy niezbędne do wystawienia faktury.
 

Rezygnacja z udziału w konferencji

Rezygnacja musi być zgłoszona na piśmie do Biura Organizacyjnego.
W przypadku rezygnacji z uczestnictwa do 31.03.2023 r. zostanie zwrócona połowa depozytu, natomiast po tym terminie depozyt nie będzie zwracany.

Certyfikat

Uczestnicy konferencji, którzy nie będą brali udziału w egzaminie lub nie otrzymali pozytywnego wyniku egzaminu otrzymają certyfikat ( w formie elektronicznej) potwierdzający udział w konferencji.
 

Test sprawdzający

Konferencja organizowana we współpracy z Ośrodkiem ds. kształcenia podyplomowego na Wydziale Farmaceutycznym UJ CM.
Za konferencję przyznawanych jest 8 punktów edukacyjnych twardych. Test za który przyznawane są punkty odbędzie się po zakończeniu konferencji. Warunkiem przyznania uczestnikowi 8 punktów twardych jest udzielenie prawidłowej odpowiedzi na 60% pytań testowych.
 

Parking dla uczestników konferencji

Dla uczestników konferencji będzie udostępniony bezpłatnie parking zewnętrzny przy ulicy Marii Orwid przy wjeździe do Szpitala. Na parking będzie wpuszczać ochrona na hasło: Konferencja SEPSA.
Liczba miejsc parkingowych jest ograniczona.
 


 


 
Sponsorzy