Włącz ułatwienia dostępu

Program


TERMIN     25 kwietnia 2023 r.
MIEJSCE     Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Krakowie, ul. Wielicka 265


09:45 - 10:45 OTWARCIE KONFERENCJI
09:45 - 10:00
Sesje kolejno poprowadzą:
Mgr. anal. med. Joanna Klepacka, opiekun naukowy konferencji
Dr hab. med. Szymon Skoczeń, prof. UJ, opiekun naukowy konferencji
Dr hab. med. Ewa Cichocka-Jarosz, prof. UJ, opiekun naukowy konferencji
10:00 - 10:45
O SEPSIE PRAKTCZNIE - czyli komu, kiedy, który antybiotyk w jakich dawkach i w jakim towarzystwie?
Dr hab. n. med. Jarosław Woroń, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, Kierownik Zakładu Farmakologii Klinicznej Katedry Farmakologii UJ CM
10:45 - 12:30 ZAKAŻENIA UKŁADU MOCZOWEGO
10:45 - 11:25
Przyczyny zakażeń dróg moczowych u dzieci na przykładzie trudnych i typowych przypadków.
- Prof. dr hab. n. med. Dorota Drożdż, Kierownik Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tęteniczego ze Stacją Dializ USD i Katedry Pediatrii Instytutu Pediatrii CM UJ, Dyrektor Instytutu Pediatrii CM UJ, Kraków
11:25 - 12:05
Diagnostyka i leczenie zakażeń układu moczowego.
- Dr n. med. Iwona Ogarek, Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego ze Stacją Dializ USD
12:05 - 12:20
Nawracające posocznice odcewnikowe u dializowanego pacjenta.
- Dr n. med. Katarzyna Zachwieja, Oddział Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego ze Stacją Dializ USD
12:20 - 12:30
Dyskusja
12:30 - 13:00 PRZERWA
13:00 - 14:40 ZAKAŻENIA WEWNĄTRZBRZUSZNE
13:00 - 13:15
Analiza bakteryjnych i grzybiczych zakażeń wewnątrzbrzusznych podstawą przyszłych decyzji o włączeniu antybiotykoterapii empirycznej.
- Mgr anal. med. Joanna Klepacka, Zakład Mikrobiologii Klinicznej USD
13:15 - 13:40
Przyczyny zakażeń wewnątrzbrzusznych bakteryjnych i grzybiczych u dzieci.
- Dr hab. med. Wojciech Górecki, Prof. UJ, Kierownik Oddziału Chirurgii Dziecięcej USD, Kierownik Kliniki Chirurgii Dziecięcej UJ CM, Kraków
13:40 - 14:25
Diagnostyka mikrobiologiczna, interpretacja wyników, leczenie empiryczne i celowane zakażeń wewnątrzbrzusznych u pacjentów pediatrycznych.
- Prof. dr med. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, Kierownik Zakładu Mikrobiologii i Immunologii Klinicznej IPCZD, Warszawa
14:25 - 14:40
Ciężkie zakażenie mieszane bakteryjno-grzybicze jamy otrzewnej i krwi u 2 letniego pacjenta.
- Lek. med. Maria Garstka, Oddział Anestezjologii i Intensywnej Terapii USD, Dr n. farm. Iwona Żak, Zakład Mikrobiologii Klinicznej USD
14:40 - 15:20 PRZERWA
15:20 - 17:00 ZAKAŻENIA DOLNEGO UKŁADU ODDECHOWEGO
15:20 - 15:45
Klinika bakteryjnych stanów zapalnych dolnego układu oddechowego (oskrzeli, płuc, powikłanych zapaleń płuc) i leczenie empiryczne u dzieci.
- Dr hab. med. Katarzyna Krenke, Klinika Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Warszawa
15:45 - 16:10
Metody diagnostyki etiologicznej infekcyjnych stanów zapalnych dolnego układu oddechowego i leczenie celowane u dzieci.
- Prof. dr hab. med. Grzegorz Lis, Kierownik Oddziału Pulmunologii i Alergologii USD, Klinika Chorób Dzieci UJ CM, Kraków
16:10 - 16:35
Postępowanie chirurgiczne w wybranych bakteryjnych stanach zapalnych dolnego układu oddechowego u dzieci.
- Dr hab. Wojciech Korlacki, Oddział Chirurgii Wad Rozwojowych Dzieci i Traumatologii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego, Katowice
16:35 - 16:50
Ciężkie zapalenie płuc jako powikłanie po zakażeniu wirusem grypy u 17 miesięcznego chłopca.
- Lek. med. Izabella Głodzik, Oddział Pulmonologii i Alergologii USD
16:50 - 17:00
Dyskusja
17:00 ZAMKNIĘCIE KONFERENCJI
17:00 TEST SPRAWDZAJĄCY


 
Sponsorzy